Funkcje adresu IP

Funkcje adresu IP

Adresy IP możemy podzielić na publiczne oraz prywatne, w zależności od ich możliwości i funkcji jakie udostępniają. Prywatny adres IP zapewnia nam bark widoczności w sieci naszego urządzenia. Blokuje połączenia i udostępnianie między użytkownikami poszczególnych urządzeń, bądź komputerów. Użytkownicy korzystający z tego prywatnego adresu IP, mają pewne poczucie anonimowości oraz bezpieczeństwa, dzięki temu. Adres publiczny przypisany do naszego urządzenia sprawia, że nasz komputer jest widoczny w sieci, również dla innych użytkowników, którym w ten sposób możemy udostępniać nasze zasoby.

 

Czasem przychodzi więc taka myśl jak sprawdzić mój adres IP i zupełnie nie wiemy wtedy, gdzie szukać takiej informacji oraz co dany ciąg cyfr oznacza w rzeczywistości. Adres IP może być statyczny, czyli przypisany na stałe bez możliwości zmiany. Taka sytuacja zdarza się stosunkowo rzadko. Zdecydowanie częściej spotykana i powszechna jest sytuacja, gdy adres IP zostaje przyporządkowany zmiennie i podlega zmianie za każdym razem, gdy na przykład zmieniamy sieć internetową, do której podłączone jest nasze urządzenie.